Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Και Σαν Πρώτα Ανδρειωμένη

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!